Aneta Gajos - absolwentka kierunku Technik Technologii Odzieży

Większość młodych osób poszukujących własnej ścieżki zawodowej, stając przed wyborem szkoły średniej, boryka się z wątpliwościami dotyczącymi wyboru zawodu i pomysłem na to, co rzeczywiście chce robić w przyszłości. Podobnie ja, zaczynając szkołę średnią miałam swoje zainteresowania i pasje związane z branżą odzieżową, ale nie posiadałam jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość.  Z perspektywy czasu uważam, że mój wybór i nauka w szkole zawodowej były dobrą drogą. 

Po obronie pracy dyplomowej na ocenę celującą i uzyskaniu tytułu technika technologii odzieży, jako „świeżo upieczona” absolwentka technikum, dysponowałam zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi, co sprawiało, że dzierżyłam nie tylko dyplom w ręku, ale i konkretne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Miło wspominam czas szkolny i poniekąd to właśnie nauczyciele, których spotkałam na drodze, ukierunkowali moje dalsze wybory, wskazywali możliwości i wówczas jednym z pomysłów stała się myśl pracy w macierzystej szkole jako nauczyciel zawodu i dzielenia się swoją pasją z młodzieżą. Nigdy nie zapomnę moich początków jako „belfer”. Musiałam wypracować swój własny „styl” pracy z uczniami, z których każdy jest indywidualistą, ma inne odczucia, wrażenia,własny pomysł na to, jak chce wyglądać i jak chce, aby wyglądał świat wokół niego. Z biegiem czasu praca pedagogiczna zaczęła dawać mi wiele satysfakcji, a zarazem stała się motywacją do ciągłego poszerzania wiedzy i motorem do podejmowania nowych działań na niwie zawodowej. Przeszłam całą ścieżkę awansu zawodowego od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego, na przełomie lat zdobywałam i nadal zdobywam nowe lub podnoszę już posiadane kwalifikacje zawodowe. Udział w projektach związanych z branżą modową, staż u pracodawców, międzynarodowe praktyki zawodowe, codzienne wyzwania, budowanie wzajemnych relacji z uczniami, dodatkowo motywują mnie do podejmowania nowych wyzwań. Kluczowym wydaje się bycie autentycznym w tym co się robi, jeżeli uczniowie dostrzegą w nauczycielu człowieka z pasją, który „żyje” swoim przedmiotem, wpływa to znacząco na budowanie wzajemnych relacji.    Na co dzień staram się zachęcać młodzież do pobudzania wyobraźni, bycia kreatywnym i rozwijania własnego talentu.Zawsze staram się współdziałać z uczniami, budować pozytywne relacje interpersonalne, odkrywać przed nimi nowe perspektywy zawodowe, pokazywać, że moda nie kończy się na ubraniach,uczyć jak negocjować i przedstawiać swoje racje, ale przede wszystkim, aby tworzyć swoje autorskie dzieła i własną markę. Ukończone studia wyższe w zakresie zarządzania i marketingu pozwoliły mi przenieść niektóre zagadnienia w obszar przedmiotów zawodowych branży odzieżowej. Pokazuję, że zawód, który wybrali może dawać satysfakcję nie tylko osobistą, ale również finansową, wprowadzam ich w branże, w których mogą pracować i stanowiska, jakie mogą zajmować w przyszłości. Efektem naszej współpracy jest udział moich uczniów w wielu prestiżowych konkursach i projektach branży modowej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Odnoszone sukcesy wpływają na rozwój ich samoakceptacji,aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych oraz społecznych, motywują do dalszej pracy, a także utwierdzają w przekonaniu, że podejmowane działania mają sens, a oni dzięki temu stają się pewniejsi siebie w tym co robią. Ich sukcesy są moimi sukcesami, a moje osiągnięcia są również ich dokonaniami. Z perspektywy 18 lat pracy w szkole myślę, że to wyjątkowe uczucie mieć wpływ na kształtowanie postaw i kształcenie młodych ludzi.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .