Iwona Sochacka - absolwentka kierunku Technik Ekonomista

Wybór szkoły średniej nie był przypadkowy. Wiedziałam, że będzie to technikum.  Po analizie ofert sosnowieckich szkół szybko podjęłam decyzję, że będzie to Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu. Był to trafny wybór i to nie tylko dlatego, że szczególnie polubiłam przedmioty zawodowe. W naszej szkole zawsze była i nadal jest możliwość rozwijania swoich zainteresowań i podejmowania różnych działań nie tylko związanych z edukacją.

 

Brałam udział w konkursach zawodowych – zajęłam IV miejsce w Olimpiadzie Ekonomicznej, działałam w ZHP – obozy harcerskie w ramach akcji „Bieszczady 40” i przez 3 lata prowadziłam sklepik Spółdzielni Uczniowskiej. Już wtedy zrodził się pomysł, że „ja tu jeszcze wrócę”. Podjęłam studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) i równocześnie ukończyłam Studium Pedagogiczne. Trzy lata po studiach wróciłam do „Ekonomika” jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Przekazywanie wiedzy i kształcenie młodzieży daję mi dużo satysfakcji. Liczne kursy i ukończone dodatkowo studia podyplomowe (np. z zakresu informatyki) stale podwyższają moje umiejętności. Teraz to ja przygotowuję uczniów do konkursów, w których wielokrotnie odnosili sukcesy – finaliści Turniejów Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Swoją bazę dydaktyczną z zakresu rachunkowości poszerzam przez własne publikacji (wydanie 2 zeszytów ćwiczeń a kolejny w trakcje opracowania).  Dużym doświadczeniem był też dla mnie pełnienie przez 6 lat funkcji wicedyrektora „Ekonomika” – w kilku przypadkach wicedyrektora swoich dawnych nauczycieli. Od 23 lat jestem też opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej – tej samej w której prowadziłam sklepik jako uczennica. Po raz kolejny życie zatoczyło koło. Nie jestem jedynym absolwentem naszej szkoły, który do niej powrócił i obecnie pracuje. Myślę, że świadczy to o charakterze i klimacie jaki w niej panuje – nikt przecież nie chciałby wrócić do miejsca z którym nie ma dobrych wspomnień.  Od kilu lat zdobywam też nowe doświadczenia pracując w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu i prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu rachunkowości finansowej. Cale moje życie zawodowe jest więc związane z trafnym wyborem, który podjęłam mając jedynie 16 lat.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .