Skład Komitetu Głównego

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

WIEDZY I UMIEJETNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA ODZIEŻY

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Snycerski


Wiceprzewodniczący: doc. dr inż. Janusz Zieliński,

mgr inż. ElżbietaCzernik


Sekretarz naukowy: dr inż. Magdalena Owczarek


Członkowie Prezydium: dr inż. Agnieszka Cichocka,

mgr Edyta Cyganek,

mgrinż. Ewa Jachym,

mgr inż. Anna Fąfara,
mgr I. Nizioł,

mgr KatarzynaNieckarz,
mgr Aneta Gajos

                                                                                     Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego

                                                                                                                       

                                                                                                                              mgr inż. Elżbieta Czernik

                 Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  i  Ustawicznego  w Sosnowcu

                             

                                   KOMITETY GŁÓWNE DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  II i III STOPNIA OLIMPIADY

                                                     ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE

Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe w składzie :

Przewodniczący – pracownik naukowy uczelni wyższej

Zastępca przewodniczącego  -przedstawiciel Kuratorium lub Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli województwa, w którym powołany jest Komitet Okręgowy

Członkowie - pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych (przedmiotów

teoretycznych i zajęć praktycznych), wybranych drogą losowania ze szkół

startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

                                               ZAWODY III STOPNIA - CENTRALNE

Zawody III stopnia Olimpiady organizowane są przez Komitet Główny z siedzibą  w Sosnowcu.

Komitet Główny do przeprowadzenia zawodów centralnych składa się z:

Przewodniczący -pracownik naukowy uczelni wyższej (organizatora olimpiady)

Zastępca przewodniczącego  – pracownik naukowy uczelni wyższej

Członkowie -jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych z CKZiU w Sosnowcu

i czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych drogą losowania ze szkół startujących w Olimpiadzie

Sekretarz - Nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu

W skład Komitetu mogą wchodzić również, jako członkowie, przedstawiciele innych uczelni, stowarzyszeń naukowych lub fundacji związanych z przemysłem mody.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .