Czytamy na Stulecie Niepodległej

ksKonkurs czytania dla uczniów

Bibioteka CKZiU jak co roku organizuje konkurs czytania dla uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół. Czytaliśmy już Sienkiewicza, Wyspiańskiego, a tym razem konkurs będzie „ O mojej Ojczyźnie”. To promocja czytelnictwa wśród naszej młodzieży i jednocześnie podkreślenie oraz uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Informacje szczegółowe znajdują się w Regulaminie opublikowanym na stronach internetowych oraz wywieszonym na tablicach ogłoszeń.

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami poczytać!

 3 października o godz. 1100 startuje „Czytanie w CKZiU – O mojej Ojczyźnie”!

 Regulamin konkursu „Czytanie w CKZiU 2018 – O mojej Ojczyźnie”

  1. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i uczczenie Jubileuszu Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, kształtowanie postaw patriotycznych uczniów CKZiU.

  2. Organizatorem konkursu jest biblioteka CKZiU.

  3. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli w CKZiU.

  4. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmować będą nauczyciele bibliotekarze w każdej ze szkół wchodzących w skład CKZiU do dnia 28 września 2018.

  5. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przygotowanie dowolnego fragmentu tekstu utworu literackiego o wymowie patriotycznej (proza lub poezja), którego prezentacja nastąpi w dniu konkursu, czas prezentacji przewidziany jest maksymalnie na 2 minuty.

  6. Ocenie jurorów będzie podlegać: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

  7. Konkurs odbędzie się dnia 3 października o godz. 11.00 w bibliotece szkolnej przy ul. Grota Roweckiego 66.

  8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .