CKZiU wśród najlepszych


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 jako pierwsza szkoła w naszym powiecie, a w roku 2018 jako jedyna w województwie śląskim, zdobyła KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+.

Przyznanie akredytacji potwierdza operacyjną zdolność placówki i wysokie standardy, uzyskane przez CKZiU w zarządzaniu projektami mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma ono również na celu wspieranie wysiłków w zwiększaniu umiędzynarodowienia. Karta jakości mobilności umożliwia instytucjom składanie wniosków w uproszczonej procedurze w trakcie naborów do kolejnych projektów unijnych.
Kartę jakości mobilności przyznaje Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Dokonuje ona oceny wniosków złożonych przez instytucje działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W ocenie zgłoszeń brano pod uwagę doświadczenie organizacji w realizacji projektów międzynarodowych, strategię umiędzynarodowienia oraz zarządzanie jakością.  W 2018 roku wnioski złożyły 23 szkoły, akredytację otrzymało jedynie 5. Wniosek CKZiU został wysoko oceniony przez komisję konkursową.
W bieżącym roku szkolnym CKZiU realizuje dwa projekty zagranicznych mobilności dla uczniów i kadry dydaktycznej: w ramach programu Erasmus+ „Nowe doświadczenie zawodowe - nowe możliwości” oraz w ramach PO WER VET „Od stażysty do europejskiego specjalisty”, których celem jest zdobycie specjalistycznej wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności w europejskim środowisku zawodowym.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .